Myanmar

Sverige etablerade diplomatiska relationer med Myanmar 1955.

Sedan 2014 har Sverige ett sektionskansli i Yangon, vilket är en del av den svenska ambassaden i Bangkok. Kansliet har politisk rapportering och utvecklingssamarbete som huvuduppgifter.

Sedan militärkuppen den 1 februari 2021 har allt samarbete med staten avslutats. EU har antagit ett flertal sanktionspaket riktade mot militärjuntan och dess ekonomiska intressen. Sverige och EU fördömer militärkuppen i starkast möjliga ordalag.

Huvudområdena för utvecklingssamarbetet med Myanmar är främjande av mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, stöd till fredsbyggande arbete och förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Myanmar (Burma)

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.