Hoppa till huvudinnehåll

Misstanke om brott eller andra oegentligheter

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet (UD och utrikesrepresentationen), anmäl till UD:s regeltillsyn.

UD:s regeltillsyn nås på:

Om misstankarna gäller någonting inom utvecklingssamarbetet kan anmälan göras till Sidas korruptionsutredningsfunktion i Stockholm: 

E-post till Sidas korruptionsutredningsfunktion

En inkommen anmälan är en allmän handling. En anmälan som görs via telefon eller brev kan göras anonymt. När det gäller anmälningar via e-post kan UD inte garantera anmälarens anonymitet, eftersom det kan vara tekniskt möjligt att spåra anmälaren via avsändaradressen.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen (UD och ambassader, generalkonsulat, delegationer, representationer), kontakta UD:s Regeltillsyn.

Klagomål mot utrikesförvaltningen

Laddar...