Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2022–2025

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) för perioden 2022–2025. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer.

Ladda ner:

Strategin är styrande för Regeringskansliet, Svenska Unescorådet och för berörda utlandsmyndigheter. Det stöd som förmedlas till Unesco av Sidaoch andra myndigheter genom multilaterala organisationer, det s.k. multi-bi-stödet, ska ligga i linje med strategin.

Laddar...