Hoppa till huvudinnehåll

Remiss om Förlängning av obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg Diarienummer: LI2024/01027

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 maj 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...