Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av PM med förslag på ändring av förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Diarienummer: LI2023/02028

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemoria med förslag på ändring av förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 augusti 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...