Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Diarienummer: Fi2023/02971

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 19 juni 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...