Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Ds 2023:22 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal Diarienummer: Fö2023/01260

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Försvarsdepartementet på remissen Ds 2023:22 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 3 oktober 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...