Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen Diarienummer: Ju2021/02593

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54). Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 4 november 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...