Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare Diarienummer: A2020/02669

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen av SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 19 april 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...