Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning Diarienummer: Fö2019/00752/RS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Försvarsdepartementet har remitterat promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...