Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen Diarienummer: S2017/07382/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är onsdagen den 2 maj 2018. För två av förslagen gäller en kortare remisstid till och med onsdagen den 28 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.