Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i Diarienummer: Ju2017/07534/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i, SOU 2017:70.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 12 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...