Remiss SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Diarienummer: N2015/2191/J

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande: SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring.

Ladda ner:

Följande instanser har meddelat att de ej har några synpunkter:

 • Företagarna
 • Kammarkollegiet
 • Konsumentverket
 • Linköpings universitet
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Riksdagens ombudsmän
 • Riksrevisionen
 • Skatteverket
 • Stockholms läns Landsting
 • Svenska bankföreningen
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Tillväxtanalys
 • Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

 

Sista dag att svara på remissen var den 21 juni 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.