Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram underlag för genomförandet av delar av de omarbetade EU-direktiven om energieffektivitet, byggnaders energiprestanda och förnybar energi Diarienummer: KN2024/01007

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av delar av de omarbetade EU-direktiven om energieffektivitet, byggnaders
energiprestanda och förnybar energi.

Ladda ner:

Myndigheten ska senast den 1 oktober 2024 lämna en delredovisning med eventuella författningsförslag. Senast den 1 november 2024 ska myndigheten ha genomfört ett samråd i enlighet med artikel 30 i EPBD samt inkomma med redovisning av resultatet från samrådet. Senast den 1 mars 2025 ska myndigheten slutredovisa uppdraget. 

Laddar...