Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering Diarienummer: Fi2024/00172

Publicerad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • kartlägga pågående insatser på området digital inkludering och föreslå indikatorer för att följa upp effekter av insatser av detta slag, 
  • redogöra för hur PTS:s arbete för digital inkludering kan utvecklas och genomföras långsiktigt, 
  • bedöma och redovisa behoven av insatser för att öka andelen av befolkningen som är digitalt inkluderade, och 
  • lämna förslag för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade samt redovisa konsekvenser av förslagen, inklusive hur dessa förslag bör samordnas och finansieras. 

Vid framtagandet av förslag ska kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet eftersträvas.

Eventuella förslag om insatser som avser kommuner och regioner ska utgå från vad som gäller enligt den kommunala självstyrelsen och för statens styrning av kommuner och regioner.

Vid genomförandet av uppdraget ska PTS inhämta synpunkter från Myndigheten för digital förvaltning, Statens servicecenter, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mediemyndigheten, Statistiska centralbyrån, kommuner och regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt övriga myndigheter och organisationer som PTS bedömer särskilt berörs av uppdraget.

PTS ska senast den 1 mars 2024 lämna en skriftlig delredovisning till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten ska senast den 21 december 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...