Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för regeringens nationella läkemedelsstrategi Diarienummer: S2024/00189

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för regeringens nationella läkemedelsstrategi.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att: 

  • efter dialog med berörda aktörer, föreslå och genomföra lämpliga aktiviteter, samt stödja berörda aktörer att genomföra aktiviteter som ligger i linje med den nationella läkemedelsstrategins vision eller fokusområden, 
  • i arbetet främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, 
  • genomföra årliga uppföljningar av arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin, och 
  • genomföra omvärldsanalyser. 

Läkemedelsverket ska:

  • inhämta synpunkter och kunskap från bland andra: Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Funktionsrätt Sverige, Inspektionen för vård och omsorg, regionerna, Läkemedelsindustri-föreningen, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Vårdförbundet. 
  • senast den 1 februari 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

 

Laddar...