Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att stödja kommunernas användning av artificiell intelligens inom socialtjänsten Diarienummer: Fi2023/02301

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att erbjuda kompetenshöjande insatser till kommuner som stöd i hur de på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt kan använda artificiell intelligens (AI) inom socialtjänsten. Digg ska samordna myndigheternas arbete.

Ladda ner:

Under genomförandet av uppdraget ska myndigheterna tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föra dialog med ett urval av
kommuner.

Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 januari 2024.