Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kompetenshöjande insatser till kommuner för AI i socialtjänsten

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utbilda kommuner inom artificiell intelligens, AI. Myndigheterna ska utveckla kommunernas kompetens inom AI för att socialtjänsten ska kunna använda det på ett lämpligt och lönsamt sätt.

– AI är ett verktyg med stor potential att kunna förbättra samhället och möta framtidens behov av bland annat vård och omsorg. Genom att erbjuda stöd till kommuner för deras användning av AI inom socialtjänsten kan de få bättre förutsättningar till en mer effektiv användning av ny teknik, säger civilminister Erik Slottner.

I uppdragets åtgärder för att öka användningen av AI inom socialtjänstens verksamhet ska detta ske med hänsyn till de bestämmelser som reglerar socialtjänsten. Under genomförandet av uppdraget ska myndigheterna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föra dialog med ett urval av kommuner.

I uppdraget framgår att myndigheterna i de kompetenshöjande insatserna bör utgå från befintliga lösningar som förenklar informationsutbyte och enhetlighet i hantering av socialtjänstens verksamhet. Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00