Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarets materielverk att vara värd för NATO Industry Forum 2023 Diarienummer: Fö2023/00423 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Försvarets materielverk i uppdrag att vara värd för evenemanget NATO Industry Forum 2023. Forumet ska arrangeras under hösten 2023.

Ladda ner:

Försvarets materielverk ska löpande informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.