Uppdrag om kvinnors företagande Diarienummer: KN2023/02624

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en sammanställning om statliga åtgärder kopplat till kvinnors företagande.

Ladda ner:

Sammanställningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits sedan år 2006 och en bedömning av de resultat som åtgärderna uppnått. Tillväxtverket ska också göra en bedömning av vilka typer av åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

Tillväxtverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och
näringslivsdepartementet) senast den 15 november 2023.