Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas Diarienummer: S2023/00968

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna att informera om lustgas och de skador som kan uppstå om man använder lustgas för att berusa sig.

Ladda ner:

Uppdraget samordnas av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna hämtar in kunskap och tar tillvara erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.

Länsstyrelsen i Örebro län samordnar länsstyrelsernas arbete. Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar bland annat för att tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten ta fram och sprida kommunikationsmaterial.

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna redovisar uppdraget senast den 1 mars 2024.