Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen God och nära vård 2023 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav Diarienummer: S2023/00372

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 6 093 000 000 kronor till regionerna och de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Regeringen uppdrar också åt myndigheten att betala ut 51 500 000 kronor till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner: