Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att stödja Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd med polispersonal Diarienummer: Ju2023/00243

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att stödja Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd med polispersonal för att fullgöra bevakningsuppgifter vid Europeiska rådets möten och EU-toppmöten i Bryssel under perioden 1 januari 2023 till och med 30 juni 2023.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras tillsammans med säkerhetspersonal från generalsekretariatet och avser erforderliga bevakningsuppgifter i anslutning till rådsmöten på plats i Bryssel.

Genomförandet ska ske utifrån den hemställan som rådets generalsekretariat gjort till Sveriges ständiga representation i Bryssel (Generalsekretariatets skrivelse den 15 juli 2022, UM2022/41373/BRYR) och omfatta de åtgärder som tidigare beslutats av ständiga representanternas kommitté (COREPER).

Praktiska frågor rörande uppdraget, såsom resa, boende och utrustning hanteras i samråd med rådets generalsekretariat som även tillhandahåller praktiskt stöd.