Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser ska vara beredskapsflygplatser under 2023 Diarienummer: I2022/02414

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att omgående förhandla och ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2023.

Ladda ner:

Överenskommelserna ska innebära att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för bl.a. hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg, samt för räddningstjänsten, kustbevakningen, brandflyget samt andra aktörer inom krisberedskap och totalförsvaret.

Avtalen ska gälla som längst till och med den 31 december 2023.

Laddar...