Uppdrag att årligen beräkna tillförlitlighetsnormen för Sverige Diarienummer: I2022/02083

Publicerad

Regeringen fastställer tillförlitlighetsnormen för Sverige till en (1) timme per år och ger Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att årligen beräkna tillförlitlighetsnormen.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (det blivande Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 1 januari 2024 och senast den 1 januari 2025. Av redovisningarna ska det framgå vilka beräkningar och underlag som ligger till grund för tillförlitlighetsnormen.