Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas Diarienummer: I2022/01562

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Ladda ner:

Energimyndigheten ska senast den 1 februari 2023 lämna en redovisning av den del av uppdraget som avser översyn av styrmedel för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Energimyndigheten ska senast den 1 november 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).