Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om stöd för tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU Diarienummer: S2022/03181

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram visst stöd för att tillämpa lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och socialtjänstlagen, SoL.

Ladda ner:

Socialstyrelsen hämtar in kunskap och erfarenheter från Polismyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Myndigheten slutredovisar senast den 31 maj 2023 den del av uppdraget som handlar stöd till kommunerna. Resten slutredovisas den 1 december 2023.