Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Diarienummer: A2022/00859

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i syfte att förbättra stödet till arbetssökande och arbetsgivare med varierande behov.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt Arbetsförmedlingen att införa vidareutvecklade matchningstjänster med grund i det nya arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser och beakta vissa förhållanden vid anskaffning och förvaltning av dessa tjänster.