Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av familjecentraler och andra liknande verksamheter Diarienummer: S2022/03076

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av familjecentraler och andra liknande verksamheter i Sverige.

Ladda ner:

I kartläggningen ingår att bland annat se över verksamhetsformens organisation, lednings- och styrningsfrågor, finansiering, driftsform och arbetssätt samt verksamheternas geografiska spridning.