Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader Diarienummer: S2022/01261

Publicerad

Regeringen beslutar att regionerna får rekvirera medel i syfte att omförhandla ingångna befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och som har fått ökade kostnader för bemanning.

Ladda ner:

Regionerna ska lämna en redovisning över hur medlen har använts senast den 31 mars 2023 till Socialdepartementet.