Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att vara kontaktpunkter enligt avtal mellan Sverige och IIIM

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Polis­myndig­heten respektive Åklagar­myndig­heten att vara kontakt­punkter enligt artikel 7.1 i avtalet om utbyte av infor­mation och bevis­ning mellan Inter­national, Impartial and Inde­pen­dent Mecha­nism to assist in the investi­gation and prose­cution of persons responsible for the most serious crimes under Inter­national Law com­mitted in the Syrian Arab Republic since March 2011 (IIIM) och Sverige som regeringen idag har beslutat om att ingå. Detta upp­drag gäller tills vidare. Utgångs­punkten är att det ska bestå för respek­tive myndighet så länge det aktuella avtalet med IIIM är i kraft.

Laddar...