Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utvärdera effekterna av förändrade regler för direktupphandling Diarienummer: Fi2021 /02328

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera effekterna av de föränd­rade regler för direktupphandling som infördes den 1 juli 2014.

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera hur höjningen av direktupphandlingsgränserna samt reglerna om dokumentationsplikt och krav på riktlinjer för direktupphandlingar bl.a. har påverkat dels transaktionskostnaderna hos upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer, dels öppenheten och risken för korruption i samband med offentliga inköp. Statskontoret ska vidare analysera hur de förändrade reglerna har påverkat konkurrensen på relevanta offentliga marknader. Analysen ska särskilt omfatta regelverkets effekter på små, medelstora och ideburna leverantörers deltagande i of:tentliga upphandlingar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 8 april 2022.

Laddar...