Uppdrag att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister Diarienummer: I2021/01820

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utreda och föreslå åtgärder på det statliga vägnätet som ökar trafiksäkerheten för motorcyklister. I uppdraget ingår att ta fram förslag på sträckor med slätare räcken och skydd mot underglidning. Regeringen uppdrar vidare åt Trafikverket att utreda och föreslå andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister.