Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Upphandlingsmyndigheten att dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels arrangera och genomföra riktade insatser för ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter. Upphandlingsmyndigheten ska följa upp och utvärdera verktyget och effekterna av de genomförda insatserna, samt lämna förslag till en flerårig plan för hur ett fortsatt arbete kan stödja etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Förslagen ska omfatta en uppskattning av kostnaderna för föreslagna åtgärder. De riktade insatserna ska genomföras under 2021.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Genväg