Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål Diarienummer: Ju2018/02403/DOM (delvis), Ju2019/03223/DOM, Ju2019/03624/DOM

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna efter den 31 december 2019 och bygga ut verksamheten i polisregion Stockholm från januari 2020. Den fortsatta och utbyggda försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022.

Ladda ner: