Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att lämna förslag till en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur Diarienummer: I2019/03235/DF, I2019/01017/DF (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att analysera finansie­ringsformerna för fö1valtningsgemensamma digitala tjänster. ESV ska föreslå en metod för hur utvecklingskostnader för förvaltningsgemensamma digitala tjänster bör fördelas inom staten och hur ansvaret för sådana tjänster i de fall det är lämpligt kan föras över till Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Ladda ner: