Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes- och säkerhetspolitik i statens budget

Uppdaterad

Utrikes- och säkerhetspolitik omfattas av anslagen i utgiftsområde 5 i statens budget. Målet för utgiftsområdet Internationell samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Merparten av utgiftsområdet används för att finansiera de obligatoriska avgifter Sverige betalar via medlemskapen i FN, Europarådet, OSSE, Nordiska ministerrådet, OECD, Nato m.fl.

Området omfattar följande anslag:  
   
1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
1:9 Svenska institutet
1:10 Information om Sverige i utlandet
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...