Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliets årsbok

Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som genomfördes i Regeringskansliet under det gångna året, både i text och statistik. Den ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän samt till andra myndigheter och organisationer.

Nedan presenteras ett urval av statistik från Regeringskansliets årsbok 2022.

Regeringskansliet i siffror - ett urval

Illustration: Regeringskansliet

251 propositioner och skrivelser

Under 2022 lämnade Regeringskansliet totalt 251 propositioner och skrivelser till riksdagen. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

1 867 lagar och förordningar

Under 2022 utfärdades totalt 1 867 lagar och förordningar. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

5 699 beslutade regeringsärenden

Under 2022 beslutades totalt 5 699 regeringsärenden, både förvaltningsärenden och ärenden inom övriga huvudverksamheter som till exempel propositioner och skrivelser. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

Cirka 4 800 tjänstgörande

Under 2022 fanns cirka 4 800 tjänstgörande i Regeringskansliet varav ungefär 170 politiskt tillsatta. Under 2022 var den genomsnittliga anställningstiden i myndigheten 11 år och medelåldern var 47 år. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

212 myndigheter

Den 31 december 2022 fanns det 212 myndigheter som lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

386 interpellationssvar

Under 2022 lämnades 386 interpellationssvar till riksdagen, det vill säga ett muntligt svar från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2022 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Regeringskansliets tidigare årsböcker

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.

Laddar...