Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

Publicerad

Ladda ner:

Sverige ska ha bredband i världsklass och vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en fortsatt digitalisering av samhället. Målen i bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” närmar sig sina slutdatum. Därför behövs ett kunskapsunderlag för att förstå hur konnektivitetsområdet kan utvecklas och hur dagens och framtidens utmaningar kan mötas. 

Sverige kommer att behöva förhålla sig till den europeiska visionen om det digitala årtiondet med målsättningen om säker och hållbar digital infrastruktur. För att få en så heltäckande bild som möjligt av utvecklingen och förutsättningarna i Sverige ställer Regeringskansliet ett antal frågor om utvecklingen på konnektivitetsområdet:

  • Hur kommer det sammantagna behovet av konnektivitet att se ut under de kommande åren?
  • Vilka delar av samhällsutvecklingen är viktiga att ta i beaktande?
  • Vilka utmaningar finns för utvecklingen av den grundläggande infrastrukturen?
  • Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att möta behoven av konnektivitet?
  • Vad behöver olika aktörer bidra med?

Finansdepartementet önskar få svar på frågorna senast den 21 augusti 2023. Se nedladdningsbart dokument längst upp på sidan för mer information om frågorna och hur man svarar.

Laddar...