Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring av avtalet med Thailand den 26 september 1989 (SÖ 1990:35) rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder SÖ 2004:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av avtalet med Thailand den 26 september 1989 (SÖ 1990:35) rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder. Bangkok den 17 mars och 2 maj 2003