Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 C i Fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater SÖ 1999:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 C i Fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i. Bryssel den 26 maj 1997