Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontr SÖ 1998:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 jämte slutakt, Protokoll om Sveriges regerings anslutning till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985 och Samarbetsavtal mellan Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Spanien, Portugal, Grekland, Österrike, Danmark, Finland och Sverige, som är avtalsslutande parter i Schengenavtalet och Schengenkonventionen och Island och Norge om gradvis avskaffande av personkontroller vid de gemensamma gränserna. Luxemburg den 19 december 1996