Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 1976:21 & 2000:46 SÖ 1976:21 & 2000:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr. 21 och 46 Europeisk konvention om överförande av lagföring i brottmål Strasbourg, den 15 maj 1972. European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters Undertecknad av Sverige den 15 maj 1972 Proposition 1975/76:3 Beslut om ratifikation den 29 januari 1976 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 7 april 1976 Konventionen i kraft den 30 mars 1978, även för Sverige