Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur SÖ 1975:34 m fl

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur Haag, den 18 mars 1970. Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters Undertecknad av Sverige den 21 april 1975 Proposition 1974:95 Beslut om ratifikation den 10 april 1975 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 2 maj 1975 Konventionen i kraft den 7 oktober 1972, för Sverige den 1 juli 1975