Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europeisk konvention om brottmålsdoms internationella rättsverkningar SÖ 1973:55 & SÖ 2000:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr. 55 & 45 Europeisk konvention om brottmålsdoms internationella rättsverkningar Haag, den 28 maj 1970. European Convention on the International Validity of Criminal Judgements, undertecknad av Sverige den 28 maj 1970, proposition 1972:98, beslut om ratifikation den 25 maj 1973, deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 21 juni 1973. Konventionen i kraft den 26 juli 1974, även för Sverige.