Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård SOU 2022:40

Publicerad

Orden God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård i ett kollage med olika symbolbilder

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor har sett över vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Meningen med översynen har varit att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • fler tvångsåtgärder ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
  • barn som tvångsvårdas inte ska få placeras bland vuxna om det inte är till barnets bästa,
  • alla rättspsykiatriska kliniker ska kunna ha allmän inpasseringskontroll och allmän kontroll av försändelser, 
  • alla patienter som tvångsvårdas ska ha rätt till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen och att vistas utomhus minst en timme varje dag och att
  • allmänpsykiatrins patienter ska inte få placeras inom rättspsykiatrin.

Beställ tryckta exemplar