Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En statlig ordning med brottsförebyggande åtgärder för barn och unga SOU 2024:30

Publicerad

Abstrakt tecknad illustration

Utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder har analyserat den danska ordningen med ungdomskriminalitetsnämnder och föreslagit hur en sådan skulle kunna införas i Sverige.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att staten får ansvar för att gripa in, besluta om och följa upp brottsförebyggande åtgärder för barn och unga som riskerar att begå allvarlig brottslighet. Bland annat föreslår utredningen att:

  • en ny nationell statlig myndighet inrättas, Myndigheten mot ungdomskriminalitet, MUK, med regionala beslutsorgan. I beslutsorganen ska ingå ledamöter från både rättsväsendet och kommunen med kompetens om och erfarenhet av målgruppen. Ordföranden ska vara eller ha varit domare och de andra två ledamöterna ska vara från polisen respektive kommunen.
  • Polismyndigheten ska ansvara för att identifiera och hänvisa ärenden till MUK. 
  • Staten ska, genom antingen Kriminalvården eller MUK, ansvara för att följa upp och kontrollera att de brottsförebyggande åtgärderna genomförs så att åtgärder snabbt kan vidtas om utvecklingen går åt fel håll. 

Förslagen innebär också flera nya åtaganden för kommunerna.

 

 

Beställ tryckta exemplar

Laddar...