Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Förändring genom försök Försöksverksamhet i den kommunala sektorn SOU 2023:94

Publicerad

Försöksverksamhetskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att främja försöksverksamheter i kommunsektorn. Försöken kan till exempel handla samverkan inom nya områden eller nya sätt att använda teknik. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. I ett tilläggsdirektiv gavs utredningen i uppdrag att även sträva efter att få till stånd en försöksverksamhet som syftar till att motverka välfärdsbrottslighet.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...