Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2023 Finanspolitisk konjunkturstabilisering SOU 2023:85

Publicerad

Långtidsutredningen 2023 presenteras, denna gång med tema finanspolitisk konjunkturstabilisering

Ladda ner:

När konjunkturen svänger har både penningpolitiken och finanspolitiken ett ansvar att stabilisera ekonomin. De senaste decennierna har penningpolitiken dock haft det huvudsakliga ansvaret, och finanspolitikens roll har främst varit att förbättra ekonomins funktionssätt och säkerställa hållbara offentliga finanser. I 2023 års Långtidsutredning beskrivs hur denna skarpa uppdelning började ifrågasättas i samband med den globala finanskrisen och hur denna diskussion tilltog efter pandemin. En slutsats i Långtidsutredningen 2023 är att finanspolitiken bör ta ett större ansvar för att dämpa framtida konjunktursvängningar. Detta bl.a. genom att det finanspolitiska ramverket kompletteras med ett ramverk för finanspolitisk konjunkturstabilisering.

Inom ramen för Långtidsutredningen 2023 har åtta underlagsrapporter tagits fram.

Underlagsrapporterna hittar du här: Långtidsutredningen 2023

Beställ tryckta exemplar

Laddar...