Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2023 - Finanspolitisk konjunkturstabilisering

Publicerad

Långtidsutredningen analyserar framtida utmaningar för svensk ekonomi, bidrar med underlag till den ekonomiska politiken och till den ekonomisk-politiska debatten. Långtidsutredningen 2023 är den tjugofjärde i ordningen och har temat finanspolitisk konjunkturstabilisering.

Långtidsutredningen 2023 - Huvudbetänkande

När konjunkturen svänger har både penningpolitiken och finanspolitiken ett ansvar att stabilisera ekonomin. De senaste decennierna har penningpolitiken dock haft det huvudsakliga ansvaret, och finanspolitikens roll har främst varit att förbättra ekonomins funktionssätt och säkerställa hållbara offentliga finanser. I 2023 års Långtidsutredning beskrivs hur denna skarpa uppdelning började ifrågasättas i samband med den globala finanskrisen och hur denna diskussion tilltog efter pandemin. Kriserna visade att penningpolitiken hade svårt att ensamt hantera stabiliseringen av konjunkturen.

En slutsats i Långtidsutredningen 2023 är att finanspolitiken bör ta ett större ansvar för att dämpa framtida konjunktursvängningar. Detta bl.a. genom att det finanspolitiska ramverket, som syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik, kompletteras med ett ramverk för finanspolitisk konjunkturstabilisering. Från ramverket bör det framgå vad finanspolitiken förväntas stabilisera, när det ska ske och genom vilka finanspolitiska instrument.

Inom ramen för Långtidsutredningen 2023 har åtta underlagsrapporter tagits fram, vilka alla på olika sätt har koppling till konjunkturstabilisering, utformningen av finanspolitiska ramverket och budgetprocessen.

Följande bilagor ingår i Långtidsutredningen 2023:

SOU 2023:86 Trends in GDP Growth and its Driving Factors

SOU 2023:87 Drivkrafter bakom globala trender i den neutrala räntan

SOU 2023:88 Ränte-tillväxt-differensen – utveckling och drivkrafter

SOU 2023:89 Makrotillsynsregleringar och finansiell stabilitet

SOU 2023:90 Samspelet mellan finans- och penningpolitik i Sverige

SOU 2023:91 Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering

SOU 2023:92 Nytt ramverk för finanspolitiken

SOU 2023:93 Budgetprocessen i det finanspolitiska ramverket

 

Bakgrund

Långtidsutredningen syftar till att beskriva framtida utmaningar för svensk ekonomi, ge underlag för den ekonomiska politiken och bidra till den offentliga debatten. Långtidsutredningen, som firar 75 år i år, publiceras av Finansdepartementet med ungefär fyra års mellanrum. Till skillnad från andra statliga utredningar fastställer regeringen inte några direktiv för långtidsutredningen.

Långtidsutredningen 2023 har utarbetats av en fristående projektgrupp inom Finansdepartementets enhet för ekonomisk politik och fördelning på internationella och ekonomiska avdelningen. Projektgruppen har självständigt ansvarat för innehållet i huvudbetänkandet. De åsikter som uttrycks är projektgruppens egna och ska inte uppfattas som Finansdepartementets ståndpunkter.

Laddar...